top of page

Värdegrund

Vår värdegrund stavas Ö M S A A B

Ö = Öppenhet

Vi bemöter varandra med respekt och värdesätter att alla säger sin mening. Vi är kamratliga och inser att var och ens agerande bidrar till att vi har en god stämning. Vi värnar om vår och varandras hälsa. Vi erbjuder stöttning och kunskap till våra kollegor närhelst de kan behöva det.

M = Mod

Vi är modiga i våra relationer. Vi har mod att vara öppna med idéer, frågor, styrkor och svagheter. Det gör att våra relationer stärks och det är bra för företaget. Vi har mod att uttrycka förväntningar på varandra eftersom vi gör det av omtanke. Vi har mod att säga ifrån när vi tycker att något känns fel eftersom vi bryr oss om oss själva och varandra. Vi har mod att utsätta oss för nya situationer.

S = Smart

Vi ser framåt och är kreativa och nyfikna. Vi är frågvisa och intresserade och har en vilja att utveckla våra kunder, Ömsa, varandra och oss själva. Vi är streetsmarta och kan anpassa vårt beteende efter situationen. Tack vare våra erfarenheter och kompetenser vet vi när vi ska lägga oss i, säga ifrån, peppa, hänga med eller vara tysta.

A = Affärsmässighet

Vi tar ansvar för att förstå vad som är affärsmässigt för Ömsa och hur jag själv ska bidra till det. Vi har helhetsperspektiv och sätter oss in i varför vi ska göra det vi gör, vad just jag ska göra och hur jag ska göra det. Min egen del i det stora behöver jag ta ansvar för.

A = Ansvar

Var och en av oss tar ansvar att genomföra det man förtar sig. Vi skall uppfattas av våra kunder och kollegor som pålitliga lyhörda och ansvarsfulla. Make it happen!

B = Bränsle

Var och en av oss är bränslet för våra kunder, Ömsa, varandra och oss själva: ”Det lilla extra”. Vi tar initiativ och gör oss delaktiga. Vi agerar i stället för att reagera. Vi undersöker, föreslår, försöker och gör. Våra personligheter och driv är bränslet till våra relationer.

Upp med händerna
Fästpunkt värdegrund2
bottom of page