Om oss

Ömsa AB 

Vi är ett agilt konsultbolag som besitter mycket hög kompetens inom Järnvägsbranchen. Våra medarbetare är kunniga engagerade, drivna och en starkt bidragande faktor till projektens utveckling och framgång. Kompetensnivån är väldigt djup och bred.

Bakgrund

Efter många års erfarenheter i entreprenörsleden i Stockholms Lokaltrafik konstaterade grundaren Mikael Öhrström att det finns stor resursbrist i alla led inom järnvägssektorn. 2008 grundade Mikael konsultbolaget med en tydlig inriktning för att hjälpa beställare inom offentlig sektor. Mikael verkade som entreprenör från 1995-2008 i diverse bolag som arbetat i huvudsak med Stockholms Lokaltrafiks anläggningar. Tack vare alla dessa år med erfarenheter i denna bransch där resursbristen av kompetenta resurser saknas och slåss om de bästa konsulterna bestämde sig Mikael för att starta ett företag som erbjuder leveranser till beställare av högsta kvalité samt bygga en grupp av Snabba drivna och pålitliga konsulter. I takt med att efterfrågan ökade av kompetenta konsulter började företaget växa långsamt med kvalitét. Med bättre villkor, intressanta uppdrag, förmåner, utveckling och trivsel än andra konkurrenter ska teamet med medarbetare kunna bidra och delta.

tåg.jpg
IMG_7462.JPG

Affärsidé

Genom att erbjuda intressanta uppdrag i både stora och små projekt där individen tydligt får bekräftelse på att hjälpa kunden är det roligaste som finns. Win Win.

Genom att kontinuerligt jobba med utveckling av individ är vårt mål att erbjuda de mest efterfrågade och bästa konsulterna i branschen.

Genom att rekrytera individer som tillför kompetens samt med sina positiva personliga egenskaper hjälper till att utveckla medarbetare.

Vision

Vår vision är att kunna erbjuda beställare de mest efterfrågade konsulterna i branschen.

Värdegrund

Våra värdegrunder är sammanfattade Ö M S A A B

Klicka här för att läsa mer!

Målgrupp
Den målgrupp som Ömsa AB inriktar sig till är i första hand företag eller organisationer som producerar eller levererar tjänster inom infrastruktur och Järnvägsmiljö.

Uppdragsgivare till Ömsa finns inom tjänstesektorn, entreprenörer, högtekniska företag eller organisationer.

Exempel på kunder är:

Region Stockholm

Framtidens utbyggnad av tunnelbanan

Storstockholms Lokaltrafik

Trafikförvaltningen

MTR Stockholm (Trafikleverantör Tunnelbana)

Geomind

Workforce Logiq

WSP

 

Kundrelation
Ömsas konsulter eftersträvar långsiktiga relationer med sina uppdragsgivare som bygger på förtroende, kunskap, kvalitet samt engagemang.