top of page
Om oss

Om oss

Ömsa AB 

Vi är ett agilt konsultbolag som besitter mycket hög kompetens inom järnvägsbranchen. Våra medarbetare är engagerade, drivna och en starkt bidragande faktor till projektens kontinuerliga utveckling och framgång. Genom medveten rekrytering besitter vi tillsammans en hög kompetensnivå som är både djup och bred. 

Bakgrund

Efter många års erfarenhet i entreprenörsleden i Stockholms Lokaltrafik konstaterade grundaren Mikael Öhrström att det finns stor resursbrist i alla led inom järnvägssektorn. 2008 grundade Mikael konsultbolaget med en tydlig inriktning för att hjälpa beställare inom offentlig sektor. Mikael verkade som entreprenör från 1995-2008 i diverse bolag som arbetat i huvudsak med Stockholms Lokaltrafiks anläggningar. Tack vare sin långa erfarenhet från en bransch där resursbristen är omfattande och beställare slåss om de bästa konsulterna bestämde sig Mikael för att starta ett företag. Med ett erbjudande om leveranser till beställare av högsta kvalité startades byggandet av en grupp snabba, drivna och pålitliga konsulter. I takt med att efterfrågan ökade av kompetenta konsulter började företaget växa långsamt med kvalitét. Med bättre villkor, stimulerande uppdrag, förmåner, utveckling och trivsel än andra konkurrenter ska teamet med medarbetare ha kul och bidra till en framgångsrik samhällsutveckling tillsammans. 

IMG_0841.jpg
kontor2.jpg

Affärsidé

Att kunna erbjuda intressanta uppdrag i både stora och små projekt där individen tydligt får bekräftelse att kunden är nöjd är det roligaste som finns. Ett win win-läge.

Vi tror på att rekrytera individer som vill bidra med sin kompetens, positivitet, och driv för att tillsammans med oss fortsätta utveckla företaget med medarbetare framåt.

Vision

  • Vi satsar på kvalitet och effektivitet för att underlätta vardagen för våra kunder.

  • Vi bidrar till samhällsutveckling och ett hållbart samhälle som medarbetarna kan vara stolta över.

  • Vi vill att kunden ser Ömsa AB som den självklara partnern man inte kan vara utan i ett projekt.

  • Vi tror på stabilitet där processer, kvalité samt medarbetarna är nyckeln till företagets framgång.

 

Värdegrund

Våra värdegrunder är sammanfattade: Ö M S A A B 

Klicka här för att läsa mer!

Målgrupp
Den målgrupp som Ömsa AB inriktar sig till är i första hand företag eller organisationer som producerar eller levererar tjänster inom infrastruktur och Järnvägsmiljö. 
Uppdragsgivare till Ömsa finns inom tjänstesektorn, entreprenörer, högtekniska företag eller organisationer.

Exempel på kunder är:

Region Stockholm

Förvaltning för utbyggd tunnelbana

Storstockholms Lokaltrafik

Trafikförvaltningen

MTR Stockholm (Trafikleverantör Tunnelbana)

Geomind

Workforce Logiq / Magnit

WSP

 

Kundrelation
Ömsas konsulter eftersträvar långsiktiga relationer med sina uppdragsgivare som bygger på förtroende, kunskap, kvalitet samt engagemang.

IMG_0019.PNG
bottom of page