top of page

Referensprojekt

Ombyggnad av Rissne tunnelbanedepå - (Pågående)

Utöver upprustning av verkstadsbyggnaden sker en anpassning för nya typer av fordon samt en utökning av antalet uppställningsplatser. Projektet kommer att genomföras under pågående drift mellan 2020–2025. Syftet med SL:s satsning är att Rissne tunnelbanedepå ska kunna möta framtidens krav på fler och nya fordon, samt att förbättra trafik- och arbetsmiljö. En översyn av depåområdet i sin helhet görs med bland annat en flytt av befintlig infartsväg, nya spår, strömskenor och signaler, byte av vattenledningar, el, infra och belysning samt brandskydd. Vi sköter granskning av projekterade handlingar och byggledning för BEST-delen av entreprenaden.

mtrt-depa820x545.png
Fästpunkt 1

C-30 anpassning av Nyboda verkstad - (Pågående)

Utbyggnad utav verkstadsplats på Nybodadepån för C-30 tåg. Vi sköter granskning av projekterade handlingar och byggledning för BEST-delen av entreprenaden.

IMG_0644.jpg

Blå linje till söderort - Nya tunnelbanan - (Pågående)

När Blå linje byggs ut söderut blir Hagsätragrenen Blå. Sträckan Gullmarsplan till Sockenplan får en ny plattform och en ny station. Den nya sträckningen avlastar tunnelbanetrafiken som idag passerar mellan norra och södra staden via T-centralen och Gullmarsplan. Arbetet med utbyggnaden startar under 2020. Byggtiden är 10 år och trafikstarten planeras till 2030 där vi har rollen som byggledare BEST. Blå linje från Kungsträdgården via Sofia fortsätter i en gren till Gullmarsplan och vidare söderut. En ny underjordisk station i Slakthusområdet ersätter stationerna Globen och Enskede gård. Tunnelbanan ansluter sedan befintliga spår norr om station Sockenplan.

gullmars tunnel 2.jpg

Ihopkoppling av tvärbanans Solnagren och Kistagren

Under sommaravstängningen 2020 gjordes fler olika arbeten för att koppla ihop Tvärbanans Solnagren med Kistagrenen där vi arbetade som byggledare kontaktledning. Region Stockholm/SL har lagt nya spår mellan hållplatserna Norra Ulvsunda och Karlsbodavägen, kopplat ihop växlar och signalanläggning och byggt en ny plattform vid Norra Ulvsunda. Där finns även ett nytt extra spår.

tvärbanan solna- kistagrenen.jpg

Bredare plattform på Gullmarsplan - Nya tunnelbanan

På uppdrag av region Stockholm har vi som Projektledare och Byggledare arbetat med förberedande arbeten för bygget av ett hisschakt på Gullmarsplans station som ska ansluta till Blå linjes nya plattform 70 meter under mark och förbinda de olika stationsnivåerna.

De förberedande arbetena innebar att ta bort ett spår och istället köra trafik på det intilliggande mittspåret. Plattformen breddades för att möjliggöra på- och avstigning detta spår. Plattformens yta ökade med ca 500 kvadratmeter. Ny belysning installerades för att belysa den utbyggda delen av plattformen.

FUT Tillfällig platform1.jpg

Spåromläggning för upprustningen av Söderströmsbron

Söderströmsbron är tunnelbanebron mellan Gamla stan och Slussen. Bron är 60 år gammal med behov att rustas upp. Genom att byta ut de gamla stålbroarna mot broar i rostfritt stål så säkras Söderströmsbrons livslängd i ytterligare 120 år. Därmed läggs grunden för en hållbar och framtidssäker resa, där vi bidrog med vår expertis som produktionsledare och byggledare. Efter att spåromläggningen utförts kunde upprustningsprojektet riva spår och byta brobalkar på det spår som då frigjorts.

söderströmsbron.jpg

Moderniserad tunnelbana till Hagsätra

Vi har för beställarens räkning ansvarat för projektet som innefattade totalrenovering av tunnelbanans Gröna linje till Hagsätra. Utmed 16 km bana är räls, strömskenor och kablar utbytta. Även 22 broar har rustats upp. Biljetthallar och stationer är uppfräschade och hissar, rulltrappor och belysning är utbytt. Projektbudget ca 1 miljard kronor.

högdalen.jpg
bottom of page