top of page

Signalspecialist

Signalsystemet är hjärtat för en pålitlig tågtrafik. Det ställs därför stora krav på systemet och dess driftsäkerhet. Signalspecialisten är expert inom området ser med sin expertis till att systemet kan leverera detta.


Ömsas signalspecialister har en lång erfarenhet av olika typer av system och projekt. Med bred kunskap inom signalområdet ser vi både helheten och detaljerna i systemet samt tillgodoser att gällande regler och säkerhetskrav uppfylls.

Vad kan signalspecialisten erbjuda?

Vi erbjuder bl.a. analyshjälp vid problem i signalanläggningar. Stöd vid upphandlingar av signalanläggningar. Upprättar kravställning för framtagande av förfrågningsunderlag. Stödjer entreprenörer med tolkning av handlingar vid anbudskalkyler. Hjälper till med installationssamordning och kan även agera ibruktagningsledare.

 

System som behärskas:

  • USS – Union Switch & Signal

  • Siemens

  • Ställverk 59

Byggledning BEST.JPG
bottom of page