top of page

Projektledning

För att ett projekt ska gå så smidigt som möjligt och påverka omgivningen så lite som möjligt krävs ett stort arbete vad gäller planering och styrning.

Oavsett vilken fas projektet befinner sig i eller vilka behov kunden har kan vi erbjuda rätt kompetens till rätt projekt. Vi ser helheten inom projektet och leder det med ett stort fokus på tid, kostnad och kvalitet. Samordningen mellan samtliga discipliner och aktörer inom projektet är kritisk. Denna sköter vi med hänsyn till alla tänkbara aspekter med resultatet i fokus.

Vad kan projektledaren erbjuda?

Ömsas projektledare har lång erfarenhet inom BEST området och har medverkat i flertalet projekt genom åren. Vi använder oss av beprövade metoder för projektledning som t.ex. PROPS, PPM för att uppnå tydlig projektstyrning.

Produktionsledning.jpg
bottom of page