top of page

Projekteringsledning

Projekteringen säkerställer resultatet

Alla större byggprojekt föregås av en omfattande projektering då anläggningens utformning och funktion planeras och förbereds. Ömsas projekteringsledare samordnar och strukturerar samtliga aktörers arbete under projekteringen och säkerställer att ditt projekt får de rätta förutsättningarna.

Varje projektering är unik 

Det är under projekteringen som projektet sk­­­a optimeras avseende funktion, estetik, teknik och ekonomi. Det är vi som projekteringsledare som lägger grunden för det gemensamma målet – ett lyckat slutresultat. Eftersom varje projekt är unikt, ser vi till just ditt projekts specifika förutsättningar och mål, och anpassar projekteringen efter dessa. 

Ömsas engagerade projekteringsledare hjälper dig som kund att identifiera och prioritera vilka lagar och regler som påverkar projektet. Vi samordnar utformningen av handlingar i plan- och byggprocessens samtliga skeden för att skapa största möjliga värde för dig som kund.

Hållbar projekteringsledning

I en projektering är det många discipliner som ska samordnas, och tekniska krav att ta hänsyn till. Det är viktigt att redan i projekteringsfasen ha projektets och slutresultatets hållbarhet i åtanke. Det finns många fördelar att redan i det här skedet av projektet sätta tydliga hållbarhetsmål. Våra projekteringsledare har hållbarhet i fokus och tänker på hållbarhetaspekterna under hela projektet.

Projekteringsledaren samordnar alla mot ett gemensamt mål

Effektiv projekteringsledning handlar om att leda, strukturera och samordna samtliga aktörers arbete och intressen under projekteringen. Projekteringsledaren samordnar kommunikationen mellan projektets intressenter och tänker på allt från gruppdynamik till ekonomi och miljö samt anpassar projekteringen efter projektets unika förutsättningar. Allt för att ditt projekt ska få de rätta förutsättningarna för ett lyckat slutresultat.

BH2A2010.JPG
bottom of page