top of page

Projektering

Projekteringen säkerställer resultatet. Med vårt fokus på hållbarhet och kvalitet skapar vi värden för dig som kund. Vi ger dig en trygghet under projekteringsfasen och hjälper till att ta fram de handlingar som kommer att ligga till grund för projektet.

Under projekteringen finns möjlighet att skapa riktigt bra förutsättningar för att projektet ska bli lyckat och uppnå önskat resultat vad gäller tid, kostnad och kvalitet. I projekteringsfasen finns fortfarande möjlighet att göra mer omfattande ändringar utan att det nödvändigtvis behöver slå på projektets tidplan eller budget. Av denna anledning är det såklart viktigt att få in erfarna och kommunikativa projektörer för att tidigt identifiera och lyfta fram potentiella risker och lägga grunden för vad som förväntas bli ett framgångsrikt projekt.

Med bra handlingar slipper du kostsamma och tidsförlängande överraskningar i projektet med onödig hantering av PM och ÄTA. Vi hjälper dig att redan i projekteringen tackla de utmaningar som finns i just ditt unika projekt.

Vad kan projektören erbjuda?

Ömsas engagerade projektörer har en bred kunskap inom el och järnväg och en mångårig erfarenhet av olika typer av projekt och system och utför projektering i CAD miljö. De kan medverka i alla skeden från utredning och förstudie, framtagande av handlingar och stöd och ändringar vid genomförandet.

IMG_1002.JPEG
bottom of page