top of page

Projektadministratör

En projektadministratör har en viktig roll för att allt ska flyta i projektet. Rollen innebär att skapa och följa strukturer inom projektet, stödja projektgruppen och projektledaren samt hålla samman den administrativa processen.

Våra projektadministratörer är strukturerade, noggranna och säkerställer ett stabilt arbetsflöde för projektets administration. Eftersom att arbetsuppgifterna kan variera stort är projektadministratörerna hela tiden på tårna och redo att åta sig de utmaningar och uppgifter som projektet ställs inför.

IMG_2095.JPEG
bottom of page