top of page

Produktionsledning

Produktionsledaren företräder beställaren mot uppsatta mål. Man ansvarar för att samordna produktionen i projektet och kommunicerar internt och externt för att ständigt driva produktionen framåt.

Ömsas produktionsledare är drivna, engagerade och har en ambition att inspirera andra med sitt arbete. Vi har mångårig erfarenhet inom området med bred kompetens och förståelse för rollen. Vi kan se helheten i projektet och leder med en pedagogisk förmåga projektet i rätt riktning.

Under rubriken Projekt finns exempel på framgångsrika projekt som vi verkat som produktionsledare.

IMG_0917.JPEG
bottom of page