top of page

Intrångssamordning

En intrångssamordnare sköter samordning av intrångsärenden när det ska planeras och byggas i eller i närhet av spåranläggning eller stationshus. Man ser även till att optimera och säkerställa minsta möjliga trafikpåverkan. Det ställs krav på god kommunikation och flexibilitet då man har kontakt med många olika parter och intressenter. Arbetsuppgifterna är breda och teknikområdena varierar.

Våra intrångssamordnare besitter administrativ talang, är lyhörda för kundens behov, har god kommunikativ förmåga och verkar alltid för att skapa och bibehålla goda kontakter genom hela projektet. Vi har förmågan att förstå komplexiteten och se till helheten i arbetet för att hålla en hög standard genom hela kedjan från uppstart till överlämning.   

20200813_130842.jpg
bottom of page