top of page

Projektingenjör

Projektingenjören företräder beställaren i möten med entreprenörer, projektörer, samarbetsparter, intressenter och allmänheten. Projektingenjören är ansvarig inför projektledare och samordnande byggledare, för att arbete drivs i verksamhetsplanens givna ramar med avseende på produktionsuppföljning. Vilket innebär att stötta projektledare och byggledare att följa uppsatta krav för administration, handlingar, kommunikation mm. för att i sin tur uppnå gemensamma mål för projektet. 

Vad kan Projektingenjören erbjuda?

Ömsas projektingenjörer är drivna, noggranna och engagerade och har som ambition att arbeta som "spindeln i nätet" i beställarens byggledningsorganisation.   

IMG_9855.jpg
bottom of page