top of page

Byggledning

Rollen som byggledare innebär att man har flertalet arbetsuppgifter där man bl.a. övervakar projektet, följer upp arbeten och tidplan, samordnar med entreprenörer samt medverkar vid besiktningar och hanterar överlämning.

Vi på Ömsa har en lång erfarenhet som byggledare inom infrastruktur. BEST Byggledarrollen är en ansvarfull roll gentemot beställare och Entreprenör. En viktig del i rollen är att medverka i byggprocessen och vara närvarande på byggarbetsplatsen. Den huvudsakliga uppgiften är att följa upp tid, kostnad och kvalitet i uppdraget.

Vad kan byggledaren erbjuda?

Vi har en stor förståelse för både tekniska lösningar och bakomliggande regler. Vi har förmågan att fatta rätt beslut. Vår stora styrka är att våra medarbetare är professionella, seriösa och har ett stort fokus att leverera den tjänst som beställts.

Byggledning BEST1.JPG
bottom of page