top of page

BAS-P / BAS-U

Vi samordnar arbetsmiljön i projektet i planeringsfasen och under utförandet. 

Som BAS-P upprättar vi en arbetsmiljöplan där vi identifierar arbetsmiljörisker med samtliga konsulter i projektet. Vi tar fram förslag på hur risker kan bemötas så att entreprenören enkelt kan hantera och bemöta riskerna i projektet.

Som BAS-U samordnar vi samtliga arbeten med hänsyn till arbetsmiljön och följer arbetsmiljöplanen. Vi följer upp så att samtliga aktörer följer arbetsmiljöplanen.

IMG_0020.JPG
bottom of page